Суралцагчид цахим сургалтын систем ашиглахтай холбоотой заавал үзэж, танилцах хичээлүүд байршина.