Сурагчиддаа энэ өдрийн мэнд хүргэе!

Биологийн хичээлийг судласнаар бид хүний биеийн эрхтнүүдийн бүтэц үүрэг, тэдгээрийн үүрэг, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга зам, болон хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийн молекул бүтэц, хүрээлэн буй орчныг талаар танин мэдэх.

Эмч, хүнсний үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн чиглэлийн мэргэжилтнүүдэд биологийн суурь мэдлэг зайлшгүй шаардагддаг учраас энэ чиглэлээр суралцах хүсэлтэй сурагчид нь биологийн хичээлийг зайлшгүй сонгон судлах шаардлагатай юм.